QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Thông báo V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Chí Linh”
05/07/2021 07:46:35
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1059
Trước & đúng hạn: 1059
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 00:23:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỘNG HÒA - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: UBND phường Cộng Hòa

Điện thoại: 0986148773

Email: nguyenvansang@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0