QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Chí Linh
30/08/2021 10:40:51

Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Chí Linh.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:/uploads/Phe-duyet-KHSDD-Tp Chi Linh.pdf

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh HD
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1059
Trước & đúng hạn: 1059
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 02:34:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỘNG HÒA - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: UBND phường Cộng Hòa

Điện thoại: 0986148773

Email: nguyenvansang@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0